Over het koor

Meester Piet

Het was zijn liefde voor muziek die meester Piet van Kempen van basisschool Meuleveld in 1971 deed besluiten een kinderkoor op te richten. In de jaren daarna werd er wekelijks geoefend en met enige regelmaat werd er opgetreden tijdens H. Missen in de kerk of bij regionale evenementen. Voor sommige kinderen bleek het koor de bakermat van een latere zangcarriëre.

Jacqueline Fijnaut

In 2009 ging meester Piet vervroegd met pensioen, maar hij bleef daarna nog enige tijd de dirigent van zijn koor. In oktober 2011 gaf hij na een feestelijk muzikaal evenement het spreekwoordelijke stokje door aan een waardig opvolgster: Jacqueline Fijnaut. Sindsdien werkt zij, samen met het koor, aan nieuwe mogelijkheden voor een muzikale toekomst.

MKK is te gek

Het koor kent een indrukwekkend aantal leden uit de groepen 5 t/m 8 van de voormalige basisschool Meuleveld, tegenwoordig ‘de Twister’. Vanaf het schooljaar 2017-2018 zingen ook kinderen uit groep 5 t/m 8 van de ‘Weisterbeek’ mee.


Met dank aan fotografen Marc Cremers, Hans Seweuster, de opa van Noor en familie Hoeijmakers, voor het mogen gebruiken van hun foto’s op deze site.